Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste kertoo mitä henkilötietoja fotonetti.fi kuvapalvelu kerää kun asiakas käyttää verkkosivuilla palveluja sekä tilausten yhteydessä sekä kuinka henkilötietoja käsitellään ja käytetään.

Asiakastiedot ja niiden käyttö

fotonetti.fi:n kuvapalvelut toimivat ilman rekisteröitymistä.

Asiakkaiden henkilötietoja ei tallenneta pysyviin rekistereihin. Tilauksessa annetut asiakastiedot ovat fotonetti.fi:n käytettävissä ainoastaan kyseistä tilausta varten ja poistetaan arkistosta yhtäaikaisesti tilauksen poistamisen kanssa.

Em. poistaminen tapahtuu määräajan jälkeen kun mahdollisen reklamaatioajan katsotaan päättyneen.
Ainoa pysyvästi tallennettava tieto on asiakkaan antama sähköpostiosoite ja sekin vain siinä tapauksessa, että asiakas on antanut suostumuksensa ottaa vastaan fotonetti.fi:n sähköistä aineistoa.

Tallennetun tiedon tarkistaminen

Asiakas voi milloin tahansa pyytää tarkistamaan onko hänen sähköpostiosoitteensa tallennettu em. sähköisen aineiston vastaanottajatietoihin. Tunnistautumisena pidetään sähköpostiosoitetta josta tarkistuspyyntö on lähetetty. Pyyntö lähetetään osoitteeseen: fotonetti@me.com

Tallennetun tiedon poistaminen

Asiakas voi milloin tahansa poistaa osoitteensa em. osoitteistosta jokaisen saamansa sähköisen materiaalin linkistä: unsubscribe. Tämä toimenpide poistaa osoitteen siitä osoitteistosta jonka mukaisesti ko. sähköinen aineisto on lähetetty.

On huomioitava, että asiakkaan osoite voi joissain erityisissä tapauksissa olla tallennettuna useampaan eriteltyyn osoitteistoon kuten asimerkiksi: kaikki asiakkaat, ammattikuvaajat, koulukuvaajat jne.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietojen tietokanta on suojattu nykyaikaisilla tehokkailla järjestelmillä väärinkäytön estämiseksi. fotonetti.fi kuvapalvelu käyttää tunnettuja luotettavia yhteistyökumppaneita varmistamaan turvallisuuden. Palvelun palvelinratkaisut sijaitsevat EU:n alueella ja niihin on pääsy ainoastaan Suomen Studionetti Oy:n omalla henkilökunnalla.

Maksutiedot

fotonetti.fi käyttää kaikessa maksuliikenteessä suomalaisen Paytrail Oyj:n palvelua. Mitään asiakkaan maksutietoihin liittyvää tietoa ei tallenneta Suomen Studionetti Oy:n ylläpitämiin tietokantoihin vaan kaikki maksutietoihin liittyvät tiedot ovat ainoastaan Paytril Oyj:n hallinnassa.

Sosiaalinen media

Mistään ulkopuolisesta mediasta kuten Facebook, Twitter, Flickr tms. ei ole yhteyttä fotonetti.fi kuvapalveluun. Mikään tieto tai kuvat tms. ei voi liikkua näiden palveluiden ja fotonetti.fi kuvapalvelun välillä.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

fotonetti.fi palvelussa ei käytetä tutkimus- ja analyysi- ohjelmistoja joiden kautta asiakastiedot voisivat siirtyä yhteistyökumppaneiden tietokantoihin. Emme luovuta ostokäyttäytymis- tai muita tietoja kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Rekisterin pitäjä:
Suomen Studionetti Oy
Satamakatu 6
95400 Tornio
Y-tunnus: 2720064-3
puhelin: 050 555 6500
sähköposti: fotonetti@me.com